Aerovit Videopresentation
Aerovit Result
Before
Aerovit A/S


Automatiska sotningsystem

Aerovit A/S grundades 1981 och genom åren har vi erhållit gedigen kunskap om nedsotning och hur sotbeläggningen avlägsnas genom ständig utveckling av metoder och produkter samt genom erfarenheter från flera tusen pannsotningar världen över.

Sedan 1992 har Aerovit  sotningsystem visat produktens hållbarhet och erhållit utmärkta erfarenheter av pannsotning. Det unika med Aerovit sotningsystem är det faktum att vi patenterat såväl kylning av ventilhuset som ett ljudreduktionssystem. Aerovit ventilen kan därmed monteras i alla typer av områden och applikationer.

Fram till idag har vi levererat mer än 3000 system, främst till panntillverkare över hela Europa. De senaste åren har vi också sett ett ökat behov från den marina marknaden samt för installationer med katalysatorer i olika applikationer.

 

 

Kunder