Aerovit tryckluftsotare

 

Aerovit tryckluftsotare är ett system för kontinuerligt sotning av pannor som genom tidstyrda och

kontrollerade tryckvågor, skapade med tryckluft, förhindrar sotuppbyggnad i pannan.

Systemet verkar genom tryckvågor skapade av ren tryckluft och säkerställer en kontinuerlig sotning av biobränslepannor, ekonomisers, värmeväxlare, marina pannor, katalysatorer etc.

Under delar av en sekund passerar 450 liter luft genom Aerovit ventilen. Detta skapar en mycket kraftfull

tryckvåg som leds in mot pannans tubpaket. Tryckvågen eliminerar sediment i eller på tuberna och eller

andra delar av pannan i tryckvågens riktning.

Vi levererar Aerovit sotningsystem med ett patenterat kylsystem som säkerställer funktionalitet i en korrosiv

miljö med höga temperaturer. Systemet levereras också med en patenterad teknik som effektivt reducerar

ljudnivån i skottögonblicket ner till ca. 80 dBA.

Aerovit sotningsystem är internationellt patenterat.

 

Fördelar med Aerovit sotningsystem:

  • Återbetalning inom 3-24 månader

  • Beprövad högre och jämnare panneffekt

  • Reducerade manuella sotningar och därmed färre stopp av pannan

  • Reducerad elkonsumtion per producerad MW
  • Lägre COemissioner

  • Robust design med få rörliga delar.

Aerovit ventilen

Vi har just utvecklat en helt ny Aerovit ventil där de patenterade systemen för kylning och ljudreduktion är integrerade. Detta gör ventilen än mer robust och kompakt än tidigare.

Generellt sett finns det ingen gräns för storleken av Aerovit sotningsystem, eftersom antalet tryckluftsventiler,

tillförsel av tryckluft och PLC enheten kan anpassas till alla typer av situationer.

Systemet kan integreras i nybyggnationer såväl som befintliga biobränslepannor, katalysatorer, värmeväxlare

och ekonomisers. Varje Aerovit sotningsystem är individuellt designat för varje särskild applikation.

Baserat på beskrivningar, ritningsunderlag, mått och fotografier, förbereder vi ett projektförslag vilket efter ert godkännande ligger till grund för slutlig design och offert. Baserat på detta underlag tillverkar vi ett skräddarsytt system för er applikation.

Aerovit ventilen utgör också grunden i vårt nyligen utvecklade roterande sotningsystem, Aerovit Type R, vilket

i första hand är utvecklat för att hålla tubpaket i ekonomisers rena från sotbeläggning. För mer information.