PLC/Timer

 

Aerovit ventilerna styrs antingen med en mini-PLC, en Timer eller kundens egen PLC. Styrningen kan

konfigureras för antingen 230 V, 24AC, 24DC eller 110 V spänning.

 

Mini-PLC:s fördel är att den medger individuell programmering för varje enskild ventil, där den Timer-styrda

enheten aktiverar ventilen enligt en specifik sekvens.

 

Vissa av våra kunder väljer att integrera Aerovit sotningsystem i sin egen PLC. Vi hjälper er gärna med

information vid konfiguration av er PLC.