Aerovit Type R - Roterande system

 

I trånga utrymmen i vissa panntyper, samt för att kunna erbjuda sotningsutrustning även till ångpannor och

dess ekonomisers, har vi designat ett roterande sotningssystem, Aerovit Type R. Systemet installeras mellan

två tubsektioner.

Systemets huvudsakliga fördel är att det krävs mindre exteriört utrymme och tillåter automatisk 360° rotation

med kraftfulla tryckvågstötar vilka håller varje del av pannsektionen ren från sotbeläggning.

För vidare teknisk information vänligen följ denna lank.