1. september 2012

Aerovit Ryssland, Ukraina och Vitryssland

Vi har delegerat ansvaret för utvecklingen av Aerovit sotningsystem i Ryssland, Ukraina och Vitryssland till företaget Era-Power LLC, vilket har danskt, svenskt och ryskt delägarskap.