7. augusti 2010

Besök Aerovit A/S på SMM mässan, Hamburg

För första gången kommer Aerovit att delta i den danska montern på SMM. Aerovit-teamet kommer att vara där för att svara på dina frågor angående automatsotning av marina pannor i monter B1.