5. januari 2010

Steenbek Gruppen

Under 2010 har det skett förändringar i ägarskapstrukturen vilket för oss närmare Steenbek Group. Steenbek-Gruppen består av Steenbek Holding A/S, Steenbek A/S, Steenbek Technic A/S och UNIPAK A/S.