Aerovit tryckluftsotare

Fördelar med Aerovit sotningsystem:

  • Återbetalning inom 3-24 månader 
  • Beprövad högre och jämnare panneffekt
  • Reducerade manuella sotningar och därmed färre stopp av pannan
  • Reducerad elkonsumtion per producerad MW
  • Lägre CO2  emissioner
  • Robust design med få rörliga delar.

Aerovit ventilen

Vi har just utvecklat en helt ny Aerovit ventil där de patenterade systemen för kylning och ljudreduktion är integrerade. Detta gör ventilen än mer robust och kompakt än tidigare.

Generellt sett finns det ingen gräns för storleken av Aerovit sotningsystem, eftersom antalet tryckluftsventiler, tillförsel av tryckluft och PLC enheten kan anpassas till alla typer av situationer.

Systemet kan integreras i nybyggnationer såväl som befintliga biobränslepannor, katalysatorer, värmeväxlare och ekonomisers. Varje Aerovit sotningsystem är individuellt designat för varje särskild applikation.

Baserat på beskrivningar, ritningsunderlag, mått och fotografier, förbereder vi ett projektförslag vilket efter ert godkännande ligger till grund för slutlig design och offert. Baserat på detta underlag tillverkar vi ett skräddarsytt system för er applikation.

Aerovit ventilen utgör också grunden i vårt nyligen utvecklade roterande sotningsystem, Aerovit Type R, vilket i första hand är utvecklat för att hålla tubpaket i ekonomisers rena från sotbeläggning

Manuals

För mer information

Find manuals for the Aerovit system here and for the rotating soot blower