Aerovit sodblæser

Fordele ved Aerovit sodblæser:

  • Investeringen tilbagebetales på mellem 3-24 måneder
  • Bevislig højere kedelydelse og virkningsgrad
  • Reducerer manuel kedelrensning og derved talrige driftsstop af kedlen
  • Mindre brændselsforbrug pr. produceret MW
  • Mindre CO2 udslip
  • Robust design med få bevægelige dele.

Aerovit ventil

Vi har udviklet en helt ny Aerovit ventil, hvor køling af ventilerne og lyddæmpning af systemet er integreret.

Det gør ventilen mere kompakt og mindre sårbar end tidligere.

Aerovit sodblæsningssystem har ingen principiel størrelsesmæssig begrænsning, idet antal skudventiler, trykluftforsyning og PLC/Timer-styring kan tilpasses alle driftssistuationer.

Systemet kan monteres på både nye og eksisterende kedelkonstruktioner, katalysatorer, varmevekslere og economisere. Hvert Aerovit system er skræddersyet til den individuelle installation.

Ud fra kundens beskrivelser, tegninger, opmålinger og fotos udfærdiger vi et projektforslag. Efter kundens godkendelse laver vi de endelige konstruktionstegninger og det konkrete anlæg.

Aerovit ventilen er også den væsentligste del af vores nyligt udviklede sodblæsningssystem Aerovit Type R,som hovedsagelig er udviklet til trykluftrensning af vandrørs-economisere.

Manualer

Find mere information her

Find manualer for Aerovit systemet her og for den roterende sodblæser