Aerovit sodblæser

 

Aerovit sodblæser er et system der fungerer udelukkende på PLC/Timer styrede trykbølger.

 

Systemet opererer ved brug af ren trykluft og sikrer kontinuerlig renholdelse af biomasse kedler,

economisere, varmevekslere, skibskedler, katalysatorer osv.

 

På en brøkdel af et sekund bliver op til 450 liter luft under højt tryk blæst ud gennem Aerovit ventilen.

Der skabes et meget kraftigt luftstød, nærmest en lufteksplosion, ind i kedelkonstruktionen. Det er selve chokvirkningen fra luftstødet som løsner og fjerner belægningerne på røgrør og hedeflader.

Vi leverer Aerovit sodblæser med et patenteret antikorrosivt kølesystem, der sikrer, at systemet fungerer

ved høje temperaturer og ved korrosivt miljø. Systemet leveres ligeledes med en patenteret teknik der

effektivt reducerer støjniveauet til ca. 80 dBA.  

Aerovit sodblæser er internationalt patenteret.

Fordele ved Aerovit sodblæser:

  • Investeringen tilbagebetales på mellem 3-24 måneder
  • Bevislig højere kedelydelse og virkningsgrad
  • Reducerer manuel kedelrensning og derved talrige driftsstop af kedlen
  • Mindre brændselsforbrug pr. produceret MW
  • Mindre CO2 udslip
  • Robust design med få bevægelige dele.

Aerovit ventil

Vi har udviklet en helt ny Aerovit ventil, hvor køling af ventilerne og lyddæmpning af systemet er integreret.

Det gør ventilen mere kompakt og mindre sårbar end tidligere.    

Aerovit sodblæsningssystem har ingen principiel størrelsesmæssig begrænsning, idet antal skudventiler, trykluftforsyning og PLC/Timer-styring kan tilpasses alle driftssistuationer.

 

Systemet kan monteres på både nye og eksisterende kedelkonstruktioner, katalysatorer, varmevekslere og economisere. Hvert Aerovit system er skræddersyet til den individuelle installation.

Ud fra kundens beskrivelser, tegninger, opmålinger og fotos udfærdiger vi et projektforslag. Efter kundens godkendelse laver vi de endelige konstruktionstegninger og det konkrete anlæg.

 

Aerovit ventilen er også den væsentligste del af vores nyligt udviklede sodblæsningssystem Aerovit Type R,

som hovedsagelig er udviklet til trykluftrensning af vandrørs-economisere.

For mere information se her.